Tìm thấy 54 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
An toàn thực phẩm - ngành công thương
Mức độ 3
2
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
An toàn thực phẩm - ngành công thương
Mức độ 3
3
KSDKKK
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Cong nghe thong tin
Mức độ 3
4
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Thẩm quyền Sở TNMT)
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 3
5
Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp. (Thẩm quyền Sở TNMT)
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 3
6
Đăng ký xác lập quyền sử dụng đất hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng đất hạn chế thửa đất liền kề
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 3
7
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định. (Thẩm quyền Sở TNMT)
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 3
8
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
9
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
10
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
11
Thủ tục đăng ký giám hộ
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hộ Tịch
Mức độ 3
12
Thủ tục đăng ký khai sinh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hộ Tịch
Mức độ 3
13
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hộ Tịch
Mức độ 3
14
Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hộ Tịch
Mức độ 3
15
Thủ tục đăng ký kết hôn
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hộ Tịch