Số lượt truy cập
8829124
Đang online: 5
Hôm qua: 10887
Tháng trước: 417960
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 55.186 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 34.967 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 33.448 hồ sơ
 • Quá hạn 1.519 hồ sơ
 • Tháng
  6/2022
  95,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 65.971 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 50.581 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 47.289 hồ sơ
 • Quá hạn 3.292 hồ sơ
 • Tháng
  5/2022
  93,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 69.056 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 55.479 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 50.788 hồ sơ
 • Quá hạn 4.691 hồ sơ
 • Tháng
  4/2022
  91,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 77.893 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 58.367 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 51.693 hồ sơ
 • Quá hạn 6.674 hồ sơ
 • Tháng
  3/2022
  88,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 58.003 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 46.990 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 42.105 hồ sơ
 • Quá hạn 4.885 hồ sơ
 • Tháng
  2/2022
  89,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 58.895 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 53.783 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 43.173 hồ sơ
 • Quá hạn 10.610 hồ sơ
 • Tháng
  1/2022
  80,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 68.310 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 56.037 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 41.615 hồ sơ
 • Quá hạn 14.422 hồ sơ
 • Tháng
  12/2021
  74,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 62.611 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 54.897 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 44.064 hồ sơ
 • Quá hạn 10.833 hồ sơ
 • Tháng
  11/2021
  80,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 44.613 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 40.383 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 32.381 hồ sơ
 • Quá hạn 8.002 hồ sơ
 • Tháng
  10/2021
  80,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 14.608 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 13.849 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 11.796 hồ sơ
 • Quá hạn 2.053 hồ sơ
 • Tháng
  9/2021
  85,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 5.073 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 4.784 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 3.997 hồ sơ
 • Quá hạn 787 hồ sơ
 • Tháng
  8/2021
  83,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 27.712 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 25.090 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 20.552 hồ sơ
 • Quá hạn 4.538 hồ sơ
 • Tháng
  7/2021
  81,9% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN