Mức độ 4  Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

Ký hiệu thủ tục: 1.003793.000.00.00.H06
Lượt xem: 326
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Văn hoá và Thể thao.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Di sản văn hóa
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 30 Ngày

  30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Nộp qua bưu chính công ích
 • 30 Ngày

  30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

 • Giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

Phí

Không.

Lệ phí

Không.

Căn cứ pháp lý
 • Luật 28/2001/QH10 Số: 28/2001/QH10

 • Luật 32/2009/QH12 Số: 32/2009/QH12

 • Nghị định 98/2010/NĐ-CP Số: 98/2010/NĐ-CP

 • Nghị định 01/2012/NĐ-CP Số: 01/2012/NĐ-CP

 • - Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập gửi 01 bộ hồ sơ đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở bảo tàng.

 • - Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cấp giấy phép hoạt động bảo tàng. Trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập (Mẫu Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012); phụ lục VII Nghị định 01-2012-NĐ-CP.doc Bản chính: 0

Bản sao: 0

(2) Văn bản xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.   Bản chính: 0

Bản sao: 0

 

File mẫu:

 • (1) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập (Mẫu Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012); Tải về

Không.