Mức độ 4  Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

Ký hiệu thủ tục: 1.009374.000.00.00.H06
Lượt xem: 1667
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ cơ quan giải quyết

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Quầy số 07 - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Số điện thoại: 0254.3.515.555 (Ext:107) Địa chỉ: số 04 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện

 - Nộp trực tiếp;

- Nộp qua hệ thống bưu chính;

- Nộp qua cổng dịch vụ công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại địa chỉ: http://dichvucong.bariavungtau.gov.vn

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

- Trực tiếp: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

Dịch vụ bưu chính: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Trực tuyến: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

  • Giấy phép xuất bản bản tin

Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật  Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016;

- Thông tư 41/2020/TT-BTTTT ngày 24/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

- Cơ quan, tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhu cầu xuất bản bản tin lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin gửi trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc qua môi trường điện tử đến Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm cấp giấy phép xuất bản bản tin; trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin (Mẫu số 10-Ban hành kèm theo Thông tư 41/2020/TT-BTTTT ngày 24/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông);

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử có giá trị pháp lý hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập, giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương;

+ Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin;

+ Mẫu trình bày tên gọi bản tin có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài).

 

File mẫu:

  • Tờ khai đề nghị cấp giấy phép xuất bản bản tin (Mẫu số 10-Ban hành kèm theo Thông tư 41/2020/TT-BTTTT ngày 24/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông) Tải về

- Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin;

- Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin;

- Xác định rõ tên bản tin, mục đích xuất bản và nội dung thông tin, đối tượng phục vụ, phạm vi phát hành, ngôn ngữ thể hiện, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in;

- Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.