CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2080 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.000200 Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh) Cấp, quản lý Căn cước công dân
2 PCTN-1 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng cấp Sở
3 G21-UB01-1 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Công tác dân tộc
4 G21-UB01-3 Quy định chế độ trợ cấp đối với đối tượng sinh viên dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Công tác dân tộc
5 GQKNTC-1 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại tố cáo
6 TCDGQKNTC-1 Thủ tục tiếp công dân tại tỉnh Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
7 G05-KD03-10 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Đầu tư
8 G05-KD03-11 Chuyển nhượng dự án đầu tư Đầu tư
9 G05-KD03-12 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Đầu tư
10 G05-KD03-13 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Đầu tư
11 G05-KD03-14 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư
12 G05-KD03-15 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư
13 G05-KD03-20 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Đầu tư
14 G05-KD03-27 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương Đầu tư
15 G05-KD03-5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Đầu tư