CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 83 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 DA-3 Mức độ 3 Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) Sở Văn hoá và Thể thao Điện ảnh
2 DA-2 Mức độ 3 Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; - Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện: + Sản suất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến; + Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến) Sở Văn hoá và Thể thao Điện ảnh
3 DSVH-13 Mức độ 4 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hoá và Thể thao Di sản văn hóa
4 DSVH-11 Mức độ 4 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Sở Văn hoá và Thể thao Di sản văn hóa
5 DSVH-1 Mức độ 4 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hoá và Thể thao Di sản văn hóa
6 DSVH-2 Mức độ 4 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hoá và Thể thao Di sản văn hóa
7 DSVH-3 Mức độ 4 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hoá và Thể thao Di sản văn hóa
8 DSVH-5 Mức độ 4 Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Sở Văn hoá và Thể thao Di sản văn hóa
9 DSVH-4 Mức độ 4 Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Sở Văn hoá và Thể thao Di sản văn hóa
10 DSVH-8 Mức độ 3 Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Sở Văn hoá và Thể thao Di sản văn hóa
11 G16-VH07-3 Mức độ 3 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Sở Văn hoá và Thể thao Karaoke, Vũ trường
12 G16-VH07-4 Mức độ 3 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường Sở Văn hoá và Thể thao Karaoke, Vũ trường
13 G16-VH07-2 Mức độ 3 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Sở Văn hoá và Thể thao Karaoke, Vũ trường
14 G16-VH07-1 Mức độ 3 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường Sở Văn hoá và Thể thao Karaoke, Vũ trường
15 G16-VH08-2 Mức độ 4 Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Sở Văn hoá và Thể thao Văn hóa cơ sở