Tìm thấy 108 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
An toàn thực phẩm - ngành công thương
Mức độ 3
2
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
An toàn thực phẩm - ngành công thương
Mức độ 3
3
Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
4
Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
5
KSDKKK
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Cong nghe thong tin
Mức độ 3
6
Thủ tục chấp thuận biển quảng cáo trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của hệ thống đường địa phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố hoặc UBND huyện
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đường bộ
Mức độ 3
7
Thủ tục chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của hệ thống đường địa phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đường bộ
Mức độ 3
8
Thủ tục cấp phép dừng xe, đỗ xe tại nơi cấm dừng, cấm đỗ; cấp phép xe vào đường cấm của hệ thống đường địa phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố hoặc UBND huyện
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đường bộ
Mức độ 3
9
Thủ tục cấp phép sử dụng tạm thời một phần hè phố để trông giữ xe có thu phí của hệ thông đường địa phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố hoặc UBND huyện
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đường bộ
Mức độ 3
10
Thủ tục cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường không vì mục đích giao thông hệ thống đường địa phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố hoặc UBND huyện
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đường bộ
Mức độ 3
11
Thủ tục cấp phép sử dụng tạm thời một phận hè phố không vào mục đích giao thông của hệ thông đường địa phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố hoặc UBND huyện
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đường bộ
Mức độ 3
12
Thủ tục cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của hệ thống đường đường địa phương đang khai thác
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đường bộ
Mức độ 3
13
Thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của hệ thống đường địa phương đang khai thác
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đường bộ
Mức độ 3
14
Thủ tục cấp phép xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất bảo vệ, bảo trì đường bộ của hệ thống đường địa phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố hoặc UBND huyện
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đường bộ
Mức độ 3
15
Thủ tục gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của hệ thống đường địa phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đường bộ