Tìm thấy 109 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
46
Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Đăng ký Kinh doanh
Mức độ 3
47
Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Đăng ký Kinh doanh
Mức độ 3
48
Thông báo tạm dừng hoạt động hộ kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Đăng ký Kinh doanh
Mức độ 3
49
Đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh, cá thể
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Đăng ký Kinh doanh
Mức độ 3
50
Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Liên thông thủ tục giấy GKS-ĐKTT-BHYT
Mức độ 3
51
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Lưu thông hàng hóa, công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
52
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Lưu thông hàng hóa, công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
53
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Lưu thông hàng hóa, công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
54
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Lưu thông hàng hóa, công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
55
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Lưu thông hàng hóa, công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
56
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Lưu thông hàng hóa, công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
57
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Lưu thông hàng hóa, công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
58
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Lưu thông hàng hóa, công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
59
Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Lưu thông hàng hóa, công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
60
Thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Môi trường