Tìm thấy 109 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
106
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Xuất bản, In và Phát hành
Mức độ 3
107
Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Xây dựng
Mức độ 3
108
Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Xây dựng
Mức độ 3
109
Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, , trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của trung ương, cấp tỉnh.
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Xây dựng