Tìm thấy 108 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
16
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng (Thẩm quyền Sở TNMT)
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 3
17
Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp. (Thẩm quyền Sở TNMT)
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 3
18
Đăng ký xác lập quyền sử dụng đất hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng đất hạn chế thửa đất liền kề
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 3
19
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định. (Thẩm quyền Sở TNMT)
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 3
20
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
21
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
22
Cung cấp và đăng tải thông tin trên Báo đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu quá trình lựa chọn nhà thầu.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đấu thầu
Mức độ 3
23
Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đấu thầu
Mức độ 3
24
Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đấu thầu
Mức độ 3
25
Thủ tục bầu hòa giải viên
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hòa Giải Cơ Sở
Mức độ 3
26
Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hòa Giải Cơ Sở
Mức độ 3
27
Thủ tục thôi làm hòa giải viên
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hòa Giải Cơ Sở
Mức độ 3
28
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hộ Tịch
Mức độ 3
29
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hộ Tịch
Mức độ 3
30
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hộ Tịch