Tìm thấy 108 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
31
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hộ Tịch
Mức độ 3
32
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hộ Tịch
Mức độ 3
33
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hộ Tịch
Mức độ 3
34
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hộ Tịch
Mức độ 3
35
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hộ Tịch
Mức độ 3
36
Thủ tục đăng ký giám hộ
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hộ Tịch
Mức độ 3
37
Thủ tục đăng ký khai sinh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hộ Tịch
Mức độ 3
38
Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hộ Tịch
Mức độ 3
39
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hộ Tịch
Mức độ 3
40
Thủ tục đăng ký khai tử
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hộ Tịch
Mức độ 3
41
Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hộ Tịch
Mức độ 3
42
Thủ tục đăng ký kết hôn
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hộ Tịch
Mức độ 3
43
Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hộ Tịch
Mức độ 3
44
Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hộ Tịch
Mức độ 3
45
Cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hạ tầng kỹ thuật đô thị