Tìm thấy 108 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
46
Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
Mức độ 3
47
Đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh, cá thể
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đăng ký Kinh doanh
Mức độ 3
48
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đăng ký Kinh doanh
Mức độ 3
49
Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đăng ký Kinh doanh
Mức độ 3
50
Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đăng ký Kinh doanh
Mức độ 3
51
Thông báo tạm dừng hoạt động hộ kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đăng ký Kinh doanh
Mức độ 3
52
Đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh, cá thể
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đăng ký Kinh doanh
Mức độ 3
53
Gửi tháng lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lao động - tiền lương
Mức độ 3
54
Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Liên thông thủ tục giấy GKS-ĐKTT-BHYT
Mức độ 3
55
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lưu thông hàng hóa, công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
56
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lưu thông hàng hóa, công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
57
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lưu thông hàng hóa, công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
58
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lưu thông hàng hóa, công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
59
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lưu thông hàng hóa, công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
60
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Lưu thông hàng hóa, công nghiệp tiêu dùng