Tìm thấy 108 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
106
Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
Mức độ 4
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng
Mức độ 3
107
Cấp GPXD (GPXD mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình ) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của trung ương, cấp tỉnh.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng
Mức độ 3
108
Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, , trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của trung ương, cấp tỉnh.
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Xây dựng