Tìm thấy 48 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
An toàn thực phẩm - ngành công thương
Mức độ 3
2
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
An toàn thực phẩm - ngành công thương
Mức độ 3
3
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Đất đai
Mức độ 3
4
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Đất đai
Mức độ 3
5
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Đất đai
Mức độ 3
6
Thủ tục đăng ký giám hộ
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Hộ Tịch
Mức độ 3
7
Thủ tục đăng ký khai sinh
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Hộ Tịch
Mức độ 3
8
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Hộ Tịch
Mức độ 3
9
Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Hộ Tịch
Mức độ 3
10
Thủ tục đăng ký kết hôn
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Hộ Tịch
Mức độ 3
11
Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Hộ Tịch
Mức độ 3
12
Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Hộ Tịch
Mức độ 3
13
Cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Mức độ 3
14
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Đăng ký Kinh doanh
Mức độ 3
15
Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh
Mức độ 3
UBND Huyện Châu Đức
Đăng ký Kinh doanh