Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan

Logo UBND TP Vũng Tàu (TN) UBND TP Vũng Tàu (TN)

 • Điện thoại: 0888346918

Logo UBND Huyện Đất Đỏ UBND Huyện Đất Đỏ

 • Điện thoại: 0254.3688244
 • Email: datdo@baria-vungtau.gov.vn

Logo UBND Thị Xã Phú Mỹ UBND Thị Xã Phú Mỹ

 • Điện thoại: (0254) 3876779
 • Email: tanthanh@baria-vungtau.gov.vn
 • Fax: (0254) 3876955

Logo UBND Huyện Châu Đức UBND Huyện Châu Đức

 • Điện thoại: 0254.3881109-3883158
 • Email: chauduc@baria-vungtau.gov.vn
 • Fax: 0254.3961781-3883158

Logo Sở Thông Tin Truyền Thông Sở Thông Tin Truyền Thông

 • Điện thoại: (0254)3 512.228

Logo UBND Huyện Long Điền UBND Huyện Long Điền

 • Điện thoại: 0254.862019
 • Email: longdien@baria-vungtau.gov.vn

Logo UBND Huyện Xuyên Mộc UBND Huyện Xuyên Mộc

 • Điện thoại: 0254.3771667

Logo UBND Huyện Côn Đảo UBND Huyện Côn Đảo

 • Điện thoại: 0254.3830157
 • Email: condao@baria-vungtau.gov.vn
 • Fax: 0254.3830206

Logo UBND Thành Phố Bà Rịa UBND Thành Phố Bà Rịa

 • Điện thoại: 0254.3825105
 • Email: baria@baria-vungtau.gov.vn
 • Fax: 0254.3828514