Tìm thấy 424 thủ tục

Mức độ 2
Gửi tháng lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp
Mức độ 2
Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền
Mức độ 2
Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe
Mức độ 3
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Mức độ 3
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Mức độ 3
Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường.
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường ( Cấp Huyện )
Mức độ 2
Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (Cấp Huyện)
Mức độ 2
Thủ tục trả lại tài sản (Cấp Huyện)
Mức độ 2
Thủ tục chi trả tiền bồi thường (Cấp Huyện)
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu (Cấp Huyện)
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường
Mức độ 2
Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
Mức độ 2
Thủ tục trả lại tài sản
Loading...