Mức độ 3  Thủ tục cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường không vì mục đích giao thông hệ thống đường địa phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố hoặc UBND huyện

Ký hiệu thủ tục: DB8
Lượt xem: 26
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Đang thực hiện
Lĩnh vực Đường bộ
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đúng quy định
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí


Không


Căn cứ pháp lý Đang thực hiện

Đang thực hiện

Đang thực hiện

File mẫu:

Không

Nộp hồ sơ trực tuyến In phiếu hướng dẫn Đặt câu hỏi