Mức độ 2  Gửi tháng lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Ký hiệu thủ tục: LDTL1
Lượt xem: 213
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lao động - tiền lương
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Không quy định
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Không quy định (Trường hợp phát hiện nội dung không đúng quy định thì phải có văn bản yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung theo đúng quy định của pháp luật lao động)
Phí hoặc lệ phí Không
Căn cứ pháp lý + Bộ luật Lao động năm 2012;
+ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động về tiền lương.

Bước 1. Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

Bước 3. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trừ ngày lễ (buổi sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00)

Thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

File mẫu:

Không trái với các nguyên tắc do pháp luật quy định