Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 6811 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
07030204180100533
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • LƯƠNG THỊ THANH THÚY
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 16:19:04
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 16:19:04
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 16:20:42
2
07030204180100532
 • - Về việc: Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
 • TRƯƠNG THANH TUẤN
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 12:21:09
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 12:21:09
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 12:24:15
3
07030204180100531
 • - Về việc: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)
 • HÀ THÔI
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 12:19:25
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 12:19:25
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 12:24:15
4
07030204180100530
 • - Về việc: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)
 • HÀ THÔI
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 12:18:19
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 12:18:19
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 12:24:15
5
07030204180100529
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • HÀ THÔI
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 12:17:41
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 12:17:41
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 12:24:15
6
07030204180100528
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • HÀ THÔI
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 11:24:24
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 11:24:24
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 12:24:15
7
07030204180100527
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • HÀ THÔI
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 11:23:45
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 11:23:45
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 12:24:15
8
07030204180100526
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • HÀ THÔI
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 11:23:11
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 11:23:11
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 12:24:15
9
07030204180100525
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • HÀ THÔI
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 11:22:35
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 11:22:35
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 12:24:15
10
07030204180100524
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • HÀ THÔI
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 11:22:06
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 11:22:06
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 12:24:15
11
07030204180100523
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • VÕ THỊ THANH NHÀN
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 11:21:33
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 11:21:33
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 12:24:15
12
07030204180100522
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • VÕ THỊ THANH NHÀN
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 11:20:29
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 11:20:29
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 12:24:15
13
07030204180100521
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • VÕ THỊ THANH NHÀN
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 11:19:39
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 11:19:39
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 12:24:15
14
07030204180100520
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYỄN NGỌC NHÂN
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 11:14:14
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 11:14:14
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 12:24:15
15
07030204180100519
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • NGUYỄN NGỌC NHÂN
 • - Ngày nộp: 31/01/2018 11:13:24
 • - Ngày tiếp nhận: 31/01/2018 11:13:24
 • - Ngày có kết quả: 31/01/2018 12:24:15