Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 6940 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
07772303180700164
 • - Về việc: Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Trường hợp không phải xác minh).
 • NGUYỄN ĐỨC THỊNH (273313575)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 10:57:42
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 10:57:42
 • - Ngày dự kiến trả: 03/08/2018 10:57:42
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 17:45:26
  Hồ sơ 07772303180700164 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Tân Phước
2
07772303180700163
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký khai sinh (Trường hợp không phải xác minh).
 • NGUYỄN THỊ YẾU (270665485)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 09:38:43
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 09:38:43
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 09:38:43
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 17:45:26
  Hồ sơ 07772303180700163 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Tân Phước
3
07772303180700162
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký khai sinh
 • NGUYỄN THỊ ĐIỆU (270665502)
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 09:36:21
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 09:36:21
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 09:36:21
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 17:45:26
  Hồ sơ 07772303180700162 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Tân Phước
4
07772303180700161
 • - Về việc: Thủ tục đăng ký kết hôn
 • NGUYỄN THÀNH NGUYÊN, HỒ THỊ THẢO NGÂN (077093001771)
 • - Ngày nộp: 30/07/2018 14:02:46
 • - Ngày tiếp nhận: 30/07/2018 14:02:46
 • - Ngày dự kiến trả: 31/07/2018 14:02:46
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 17:45:26
  Hồ sơ 07772303180700161 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Tân Phước
5
07770204180700513
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • ĐINH GIA VƯỢNG
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 16:20:55
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 16:20:55
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 16:23:49
  Hồ sơ 07770204180700513 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ UBND Thị Xã Phú Mỹ
6
07770204180700512
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • ĐINH GIA VƯỢNG
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 16:20:16
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 16:20:16
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 16:23:49
  Hồ sơ 07770204180700512 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ UBND Thị Xã Phú Mỹ
7
07770204180700511
 • - Về việc: Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
 • ĐNH THỊ NHẠN
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 16:19:38
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 16:19:38
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 16:23:49
  Hồ sơ 07770204180700511 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ UBND Thị Xã Phú Mỹ
8
07012221180700103
 • - Về việc: Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • NGUYỄN THỊ TĨNH
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 16:04:36
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 16:04:36
 • - Ngày dự kiến trả: 28/08/2018 16:04:36
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 16:19:42
  Hồ sơ 07012221180700103 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Nghĩa Thành
9
07012221180700102
 • - Về việc: Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • LÊ HỒNG ÂN
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 15:25:05
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 15:25:05
 • - Ngày dự kiến trả: 28/08/2018 15:25:05
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 16:19:42
  Hồ sơ 07012221180700102 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Nghĩa Thành
10
07012221180700101
 • - Về việc: Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • VÕ THẮNG
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 10:11:28
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 10:11:28
 • - Ngày dự kiến trả: 28/08/2018 10:11:28
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 16:19:42
  Hồ sơ 07012221180700101 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Nghĩa Thành
11
07770204180700510
 • - Về việc: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)
 • TRẦN THỊ BỬU + LÊ CAO BÁCH + PHAN THỊ MỸ LINH
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 15:19:03
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 15:19:03
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 16:07:31
  Hồ sơ 07770204180700510 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ UBND Thị Xã Phú Mỹ
12
07770204180700509
 • - Về việc: Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)
 • TĂNG TRẦN THỊ ĐẠO HẠNH
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 09:45:36
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 09:45:36
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 16:07:31
  Hồ sơ 07770204180700509 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ UBND Thị Xã Phú Mỹ
13
07771903180700366
 • - Về việc: cấp bản sao trích lục hộ tịch
 • LƯƠNG HOÀNG NGỌC LINH
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 09:33:14
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 09:33:14
 • - Ngày dự kiến trả: 01/08/2018 09:33:14
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 14:21:04
  Hồ sơ 07771903180700366 đã giải quyết đúng hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Phước Hòa
14
07771921180700030
 • - Về việc: Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • LƯƠNG HOÀNG NGỌC LINH
 • - Ngày nộp: 31/07/2018 09:29:40
 • - Ngày tiếp nhận: 31/07/2018 09:29:40
 • - Ngày dự kiến trả: 28/08/2018 09:29:40
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 14:21:04
  Hồ sơ 07771921180700030 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Phường Phước Hòa
15
07770206180700064
 • - Về việc: Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ
 • VÕ TẤN SƠN
 • - Ngày nộp: 18/07/2018 09:30:33
 • - Ngày tiếp nhận: 18/07/2018 09:30:33
 • - Ngày dự kiến trả: 23/07/2018 09:30:33
 • - Ngày có kết quả: 31/07/2018 11:17:00
  Hồ sơ 07770206180700064 đã giải quyết trễ hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận TN&TKQ UBND Thị Xã Phú Mỹ